Mindfulness op school

Kinderen leren heel veel op school, zoals bijvoorbeeld rekenen en taal. Om goed tot leren te komen moeten kinderen zich kunnen focussen en concentreren. Mindfulness helpt ze om aandacht, concentratie en geduld te ontwikkelen. Ze leren een hoofd vol gedachten tot rust te brengen en om gevoelens te herkennen en te begrijpen. Mindfulness kan hierdoor een positief effect hebben op het sociaal klimaat in de klas. 

De methode “Aandacht Werkt” is heel geschikt om op scholen te geven en mag weggezet worden onder de burgerschapsdoelen. 

Daarnaast kom ik ook graag langs om tijdens een workshop iedereen in de school te laten ervaren wat mindfulness voor hen kan betekenen. 

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

De methode ''Aandacht werkt''

Gedurende 8 weken worden de groepen op de basisschool getraind in het “leren aandachtig zijn”. Per week een half uur op een vaste dag en vaste tijd gedurende de training. Daarnaast 10 minuten door de leerkracht op de overige weekdagen. De rest van het jaar volstaan 5 minuten per dag.

De lessen kunnen gegeven worden aan een volledige klas of aan een samengestelde groep met kinderen uit verschillende klassen.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ik kom graag langs om toe te lichten en/of een presentatie te geven aan de het team, directie of bestuur.

Aanmelden